Ma 2018. december 11. kedd, Árpád névnapja van

Tápióság Varroda

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tájékoztatás
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS
igénylésének feltételeiről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tápiósági Községi Önkormányzat által - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására - benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült.

A döntés alapján Tápióság Község közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló családoknak az idei évben ismételten lehetősége van a Polgármesteri Hivatalnál egyszeri szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésére keménylombú tűzifa formájában.

A kérelem beadási határideje:   2018. október 25. (csütörtök) 16.00 óra.

A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tüzelőanyag támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000,-Ft-ot, egyedülélő személy esetén a 71.250,-Ft-ot.

/Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a jövedelemhatár alól felmentést adhat/

Az elbíráláskor előnyben kell részesíteni, azt a szociálisan rászoruló személyt, aki

  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult, vagy települési támogatásban részesül, vagy
  • aki a háztartásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
  • akinek a 2017. évben ugyanezen jogcímen benyújtott kérelme „a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló 8/2017. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet” előírásainak megfelelt és pozitív elbírálásban részesült.

 

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás mértéke háztartásonként azonos mennyiségű keménylombú tűzifa, azzal a kitétellel, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

A támogatás mértéke: a támogatott tüzelőanyag mennyiségének és a határidőre beadott szabályszerű kérelmek számának hányadosa.

 

Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve ide klikkelve letölthető.

A szociális tüzelőanyag igénylésére szolgáló kérelem formanyomtatványt kitöltve, aláírva kell leadni legkésőbb 2018. október 25. 16.00. óráig a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (2253 Tápióság Bicskei út 3.) ügyfélfogadási időben.

A kérelemhez csatolni kell a támogatással érintett lakásban élő családtagok jövedelem igazolását (a kérelem benyújtását megelőző háromhavi nettó munkabér munkáltató általi igazolása, nyugdíjhatározat, gyes-, gyed-, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, egyéb rendszeres pénzellátás igazolása, esetleg folyószámla-kivonat, alkalmi munka esetén nyilatkozat, stb.), továbbá 14. évnél idősebb nappali tagozatos gyermek esetén iskolalátogatási igazolást.

Minden esetben csak friss (tárgyhavi, vagy előző havi) igazolásokat fogadunk el!

Csak az igazolásokkal teljesen felszerelt kérelem leadására van lehetőség!

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Tóthné Szombati Erika sk.
jegyző

 

Tápióság, 2018. október 1.

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

phtsag@monornet.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:1744971


Jelenleg online

Guests : 238 guests online